Druidisme en Wicca

Geschiedenis van de Druïden

Velen kennen de verhalen van King Arthur en Tovenaar Merlijn de Tovenaar (Druide) een oude religie afkomstig van de Kelten het woord Druïde betekend priester in de Keltische oudheid. Druïdes waren van alle markten thuis, zij waren Arts, bemiddelaar en rechter.

Druïden hebben zo een duizend jaar voor het christendom bestaan er ontwikkelde drie aparte stromingen, eerst ben je een Bard, dan leer je verder tot Ovaat en na lang leren kun je jezelf Druïde noemen hieronder neem ik je mee op een kleine reis door de eeuw uit een voor mij prachtig geschreven boek, waarin ik verzonken kan raken tijdens het lezen.

De Druïden werden verdrongen door de Romeinen en later door de christenen, de Druïden bestonden zo rond

de 400 voor Christus tot 600 na Christus zo ontstond ook dat er binnen de Druïdery steeds meer verschillende religies werden toegevoegd van Perzische tot Egyptische, Griekse Mysteriën. Door diverse schrijven, wordt beweerd dat Druïden de stelling van Pythagoras onderschreven rond 6de eeuw voor Christus deze had gestudeerd in Egypte en was ingewijd in alle Griekse Mysteriën, was de grondlegger van de Mysterieschool in Kroton (Italië Creton) hier werden mannen en vrouwen als gelijke gezien en geaccepteerd.

Er werd geleerd over Esoterische wijsheid met betrekking tot de groei van de ziel, reïncarnatie, wiskunde en muziek hier zijn verschillende mysteriën geïntroduceerd waaronder ook nog sjamanistische wijsheid uit Tharcie. Deze man heeft zijn kennis der Sjamanisme overgedragen een de Druïden de kracht van spiritualiteit in het westen is te danken aan Pythagoras.(over Pythagoras kan een heel boekwerk geschreven worden, ik ga verder hier met Druïdery)

We gaan verder naar de 21ste eeuw voor Christus, een schrift van Diodorus Siculus bij hen was de leer van Pythagoras in gang gebracht de Galliërs in die tijd hadden filosofen en deze waren Druïden. Er werd geleerd dat de ziel van de mens onsterfelijk is en dat de ziel voor bepaalde tijd of jaren elke keer in een ander lichaam wonen (reïncarnatie) Keltische Druïden hebben zich verdiept in de filosofie van Pythagoras. De Kelten geloven in hun Druïden als zieners dit omdat zij voorspellingen kunnen doen, hiervoor werden de berekeningen van Pythagoras gebruikt. Rond de 6de eeuw na christus kwam de invloed van andere culturen tot een einde, de Romeinen hadden inmiddels andere geloven geaccepteerd, toen kwam het christendom en deze dulde geen andere religies. Velen denken dat Druïdery uitgestorven is door de komst van het Christendom in Europa Anderen denken dat gezien de opleving van Druïdisme in de 17e en 18e eeuw een romantische uitvinding is omdat het in deze periode tot opleving kwam ondanks dat er veel is bij verteld, zal deze traditie nooit uitsterven, en is deze wijsheid nooit verloren gegaan. De Barden zijn door het christendom wel geaccepteerd omdat zij zoveel verhalen en wijsheid hadden al deze verhalen zijn door christelijke monniken zelf overgenomen en op schrift gezet, hierdoor zijn de mysteriën van Druïden bewaard gebleven tot in onze tijd, de Bardenscholen zijn blijven bestaan tot in de 17e en 18e eeuw in Schotland. Professor Stuart Pigotte beschreef een van de belangrijkste momenten in de periode van opleving van de leer van Druïden in 1792 Lolo Morganwg hield een ceremonie op Primrose Hill in Londen in 1792 Tijdens deze ceremonie verklaarde hij dat de

Barden uit de 18e eeuw wel te lijden hadden gehad van deze kwade tijden maar zeker geen onzin uitkraamden zij maakte eveneens als de Barden uit Ierland

In de middeleeuwen deel uit van een Keltische hiërarchie die haar wortels stevig verankerd had in het oude verleden van de Kelten en de Druïden.

Dat de voortgang en traditie van Druïdery is en kan, is blijven bestaan is indrukwekkend.

Er zijn nog meer manieren waarop kan worden aangetoond dat de Druïden deze lange reis door de eeuwen heeft overleefd.

Bron: Phillip Carr-Gomm oude wijsheid voor de 21ste eeuw dit boek is zeker de moeite waard om te lezen.

Wicca

Tussen Hekserij en Wicca zitten geen verschillen, enkel de benaming deze naam is gegeven rond de jaren 50 dit is een persoonlijk religie, waarbij het respect voor de natuur, levend als levenloos het goddelijke en de krachten van de god en godin, positief zijn en geloven in je eigen, je verantwoordelijkheid en zelfontwikkeling. De term heks wordt vaak in verband gebracht met de sprookjes over heksen, hierdoor is er een vertekend beeld over heksen, waardoor velen zichzelf liever Wicca noemen in plaats van Heks.

De laatste jaren is Wicca behoorlijk populair geworden, veel mensen die zoeken een aansluiting bij de natuurlijke wereld en menen dat het positieve aard en individualisme van wicca de leegte van deze drukke maatschappij opvult. Wicca brengt mensen dichter bij de natuur bij zichzelf en bij de mensen.

Door de snelle vooruitgang van de de 20ste eeuw zijn de meeste mensen de verbinding met de ritme van de natuur en de natuur in zijn geheel. Wicca’s (heksen) proberen deze onevenwichtigheid te herstellen, dit doen zij door de seizoenen te vieren, te werken met de natuur. Wicca berust niet op dogma’s het is koesterend en geeft kracht, het is een alternatieve leefwijze, die de mens helpt groeien en de aarde leert accepteren. Deze vorm van hekserij is een traditionele natuur religie deze is nauw verwant aan het paganisme van onze voorouders. Veel mensen denken dat heksen en hekserij iets uit een ver verleden is, maar om eerlijk te zijn is deze religie en vorm van leven nooit weg geweest. Ondanks de geschiedenis heksen heeft onder drukt hebben zij dit nooit weten uit te roeien. Wicca kwam in de belangstelling toen in 1952 in Engeland toen daar het wets artikel, “verboden hekserij” werd afgeschaft Gerald B Gardner was een van de eerste heksen die dit in het openbaar verkondigde, zijn boeken waarin rituelen en spreuken van Wicca worden beschreven trok veel aandacht.

De mensen die zich aangetrokken voelen tot Wicca (hekserij) is in de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid, deze religie is over de hele wereld enorm populair. VS, Australia, Frankrijk en Duitsland en onze eigen Nederland. Ondertussen hebben er in de Wicca vele vormen aangenomen oa Alexandriaanse Wicca deze verschilt niet veel van de Gardneriaanse Wicca en er kwamen er met de tijd nog veel meer zoals, Dianische Wicca, Keltische Wicca, Seax Wicca en de Kingstone traditie. Sommigen zijn gebaseerd op Gardneriaanse-Alexanderiaanse Wicca. Anderen hebben zich ontwikkeld via andere paden Wicca is tegenwoordig een mengeling van verschillenden werkwijze die kunnen verschillen van coven en van persoon tot persoon. Voor de Mensen die nog altijd sceptische zijn over Heksenrij (Wicca) of nog altijd zich willen vasthouden aan de verhalen van de vroegere kerken. hieronder kun je lezen hoe en wat alles nou precies inhoud. Het woord Wicca ook wel vertaald vanuit het Oud Engels Witch (heks) en het oud Middel-Neder_Duits Wicken (bezweren) op zijn Zweeds heet het Vicka )heen en weer bewegen) Ijslands Vitki (weten) Deze woorden duiden allemaal op de magische aard van Wicca.

hieronder foto's van Doreen zij was priesteres in de Coven van Gardner en rechts een aantal attributen van Gerald Gardner deze zijn te vinden in het Museum of Witchcraft UK

Wat doen Wicca’s (heksen) nou eigenlijk,

Een diepe verbondenheid met de natuur (moeder Aarde-Gaia) en de seizoensveranderingen die elke op hun geheel eigen traditionele wijzen worden gevierd, er zijn 8 seizoensfeesten (Sabbats) maar ook worden er met Volle Maan rituelen gehouden deze worden ook wel Esbats genoemd dit is om de Volle Maan te vieren, ook zijn er anderen rituelen zoals handfasting (handbinding-Huwelijk) al deze rituelen worden gehouden binnen een magische cirkel. Het geloof in de kracht en energie die door al het leven stroomt en alles aan en met elkaar verbind. Het vereren van deze energie in de vorm van de Godin en de God alle vrouwelijke en mannelijke aspecten spelen een belangrijke rol in het leven van een heks. Binnen de hekserij (wicca) gaat het er hier niet alleen om wat u weet, maar om wie je bent en wat je doet wat voor bijdrage je levert aan de wereld, deze natuur religie betekend dat heksen (wicca) veel begrip hebben voor de aarde de natuurlijke wereld een rol spelen in behoud of vernietiging van onze prachtige natuur en aarde, de aarde geeft alles om te kunnen leven, en niet alleen voor ons maar ook voor alle dieren bomen en planten. De meeste wicca’s (heksen) proberen zoveel mogelijk zo min mogelijk de natuur te verstoren recyclen zo veel mogelijk en proberen energie te besparen, wat zij doen op deze wereld proberen zij vaak door te geven aan anderen en aan hun kinderen. Aanbidden van de God (Pan Cernunnos) en de Godin (de maan Diana) gebeurd op vele verschillende manieren, ook worden er verschillende namen gebruikt voor de God en Godin zoals Artemis of Isis en de God wordt ook wel Herne genoemd. Overal in de natuurlijke wereld kun je de Godin en God terug vinden zoals in de bomen, rivieren, sterren, de zon en de maan en in ons zelf. De Godin en God staan op gelijke voet met elkaar vrouwen worden gerespecteerd en vereerd als draagster van leven. De God en Godin bezitten elk andere kenmerken en krachten, die samen het leven en de natuur vertegenwoordigen, net zo als de Ying en Yang (taoïstische) te vergelijken.

Wiccan worden

Je kunt hier een opleiding voor doen, maar is natuurlijk niet noodzakelijk, want de opleiding bestaat uit kennis die je zelf ook kunt leren, door veel lezen en te lezen en te leren en te oefenen. Je kunt ingewijd worden in een Coven dit heeft twee doelen, de band bekrachtigen tussen de leden van het Coven en de mentaliteit van de ingewijde te veranderen om verder te gaan naar de volgende ontwikkeling fase, soms word iemand meer keer ingewijd bijvoorbeeld, heksen die zijn ingewijd in de eerste graad mogen zich priester(es) en heks noemen, de tweede graad mogen zich Hoogpriester(es) noemen hier krijgen zij de bevoegdheid om anderen in te wijden en ceremonies te begeleiden, een derde graad geeft onafhankelijkheid deze heksen kunnen en mogen een eigen Coven leiden, deze drie komen vanuit het Gardneriaans/Alexanderiaans Wicca. In de meeste covens is het gebruikelijk dat een nieuw lid pas wordt in gewijd tot de eerste graad na een opleidingsperiode. Deze opleidingen vinden vaak plaats buiten de cirkel ook wel buitenste cirkel genoemd hierin voeren zij rituelen uit.

Solitaire heksen kunnen zichzelf inwijden hiervoor kan je inwijding rituelen opzoeken op internet of in de vele geschreven boeken, maar natuurlijk ook zelf een gebed/spreuk schrijven en deze richt zich dan tot de God en Godin waarin gevraagd wordt om je te helpen tijdens jou bijzonder reis, wat voor jou werkt is goed.

Dit geld overigens voor de meeste gebruiken binnen de Wicca (hekserij) alleen laten we wel duidelijk zijn dat, wicca (hekserij) of welk ander spiritueel pad je ook wilt bewandelen niet in een maand of een jaar of enkele jaren geleerd is, dit pad wat je bewandeld deze reis van inzichten en leren duurt een mensenleven lang.

Uit traditioneel oogpunt worden rituelen s’nachts of s’avonds gehouden, dit komt voort uit de tijd waarin hekserij verboden was en het hierdoor dus veiliger was om dit in de avond en nachtelijke uren uit te voeren, de kans was zo kleiner dat men gezien werd, deze gewoonte is gebleven, maar er zijn ook andere redenen oa mensen die werken hebben in de avond meer tijd, maar uit respect voor de Maan (Godin) is deze tijd de ideale tijd om rituelen uit te voeren. De meeste wicca’s dragen speciale kleding of een gewaad en anderen zijn liever naakt, maar dit is niet vereist welke manier je ook kiest welke kleding je ook draagt alles is goed. Tegenwoordig worden veel jaarfeesten worden ook gewoon overdag gevierd in zowel open ceremonies als gesloten ceremonies. Sommigen mensen denken dat er hele orgieen plaatsvinden binnen covens als zij een ritueel uitvoeren, hier is echter niets van waar voor zover mij bekend is, er worden wel seksuele aspecten gebruikt binnen rituelen en deze is symbolische bedoeld oa bij het zegenen van de wijn.

Dan komen we even terug bij wat de christenen van heksen (wicca) denken is dat zij Satan zouden aanbidden, dit is een verzonnen verhaal wat al eeuwen oud is en ons zou terug brengen naar de geschiedenis en de heksenverbrandingen, hierover is ook te lezen onder (geschiedenis) Christenen beschrijven Satan als een Gehoornde God en wordt vaak verward met de Gehoornde God Pan (Herne-Cernunnos) Zowel Satan als Pan worden beiden afgebeeld doormiddel van hoorns, maar zijn twee totaal verschillenden Pan werd vroeger gebruikt in vruchtbaarheid religies en vanuit hier heeft het christelijke geloof Pan toegeschreven als zijnde Satan.

Maar als men de bijbel er op na slaat, dan staat hier in nergens beschreven hoe Satan er nou werkelijk uit ziet of zou zien.

Spreuken

Veel spreuken worden gebruikt voor genezing en veel al voor zichzelf, er zit niks kwaads in spreuken. Ook hier is weer een vertekend beeld gekomen door sprookjes en de verhalen vanuit de christelijke dit alles heeft totaal niks met Hekserij (wicca) te maken Heksen zien zoveel mooie dingen, die zij magische vinden, de zon die onder gaat, de bloemen die groeien en bloeien, de geboorte van een kind, lammetjes, kalfjes en veulens. Heksen gebruiken ook wel Runen of Tarot kaarten en een Pendel, dit wordt niet gebruikt om de toekomst te voorspellen, maar om advies te geven. Er is geen zwarte of witte magie, Heksen respecteren de natuur, schade aan richten aan iets of iemand heeft totaal niks met Wicca (hekserij) te maken alles wat zij doen heeft te maken met een goeie intentie. Natuurlijk zullen er ook bij Wicca (hekserij) aanhangers zijn die zich wel bezig houden en een verkeerde intentie hebben mbt magische doeleinden.

Copeyright by Pagans Noord Holland 2022

Scroll naar top